Mijn favorieten

Disclaimer

SNOEK makelaars (eigenaar van deze website) streeft er logischerwijs naar dat alle informatie op deze website correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Er kunnen daarom ook geen rechten ontleend worden aan publicaties op deze website. SNOEK makelaars heeft geen controle over de websites van derden waarnaar deze website verwijst. SNOEK makelaars accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website of zoals weergegeven op een website van een derde waarnaar op deze website verwezen wordt.

Het auteursrecht, de databankrechten en de overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud en de vormgeving van) deze website berusten bij SNOEK makelaars. De auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Materiaal van deze website mag niet op enigerlei wijze gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van SNOEK makelaars. SNOEK makelaars staat uitdrukkelijk niet toe dat op stelselmatig en herhaalde wijze informatie van deze website wordt opgevraagd en of (her)gebruikt of anderszins ter beschikking wordt gesteld aan het publiek al dan niet door middel van links, deeplinks of frames ten behoeve van de diensten van derden.

Door SNOEK makelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door haar verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Deze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag van het ter zake gefactureerde honorarium.